Aktuálně

Laboratoře ALS Czech Republic pokračují v investicích do moderního přístrojového vybavení

22.6.2015

V nedávné době jsme v laboratoři anorganické chemie instalovali nový přístroj na stanovení kovů Agilent 7900. Jedná se o hmotnostní detektor s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), který doplní dalších 5 ICP přístrojů provozovaných v této laboratoři.

Navýšili jsme přístrojové vybavení i v laboratoři organické chemie, čímž jsme zareagovali na nárůst počtu vzorků a vysoké vytížení strojů. V červnu byl na Organickém oddělení instalován nový plynový chromatograf Agilent 7890B vybavený hmotnostně-spektrometrickým a plamenově-ionizačním detektorem, který bude sloužit pro analýzy těkavých organických látek (VOC). Pro tento účel je chromatograf vybaven automatickým dávkovačem Agilent 7697A umožňujícím analýzy head-space prostoru (plynné fáze nad vzorkem uzavřeným ve vialce). Jde o v pořadí dvanáctý plynový chromatograf na VOC sekci.

Zvýšení přístrojové kapacity povede ke zjednodušení logistiky vzorků v laboratoři a ke zkrácení termínů pro dodání výsledků našim zákazníkům.