Aktuálně

MŽP předloží upravenou novelu zákona o vodách

19.9.2016

Ministr životního prostředí R. Brabec, který 24.8. 2016 stáhl z jednání vlády novelu zákona o vodách ji opět předloží do konce září.  Původní navrhovaná novela by podle sociální demokracie, odborářů i provozovatelů vodovodní soustavy znamenala zdražení podzemní vody, proto bude nově překládaná novela upravena tak, aby již nezapříčinila žádný důvod k jakémukoliv zdražení.

Novelu zákona o vodách ministr předloží, dle jeho slov, před volbami do konce září, aby ji mohla sněmovna řešit začátkem října. Rovněž vyzývá k celonárodní debatě o tvorbě ceny podzemní a povrchové vody; cena vody/kubík, platba vodného a stočného, odvody za vodu státu a ostatním subjektů apod. Více na: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3695226  

Novela zákona o vodách bude i nadále řešit také kontrolu kvality vod. ALS Czech Republic jako akreditovaný poskytovatel laboratorních služeb nabízí odběry a rozbory vzorků podzemní vody, povrchové vody, vyrobené vody, pitné vody a ostatních složek životního prostředí. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel 226 226 228 nebo e-mailem na  customer.support@alsglobal.com.