Aktuálně

MŽP prodloužilo termín pro žádosti o dotace na zdroje pitné vody

31.7.2017

Ministerstvo Životního prostředí prodlužuje termín pro podání žádostí o dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Dosud si o dotaci požádalo 150 obcí.

Tento nový dotační program spustilo Ministerstvo životního prostředí vloni v červenci s cílem pomoci zajistit veřejné zdroje pitné vody v obcích a městech po celé ČR. Pro zvýšený zájem o výzvu a i kvůli suchu se MŽP rozhodlo ponechat program otevřený i přes původně konečný červnový termín. Obce tak mohou podávat žádosti na Státní fond životního prostředí ČR až do vyčerpání alokace 300 milionů korun.

Další změnou zajímavou především pro obce a města, které se ocitly v kritické situaci a nedostatek pitné vody pro své občany musí řešit akutně, je urychlení procesu schvalování dotačních žádostí. Projekty se budou schvalovat průběžně.  V jeho průběhu půjdou žádosti, které budou kladně posouzeny Státním fondem životního prostředí ČR, ve zrychleném režimu přímo k podpisu ministru životního prostředí. Na Radu Fondu půjdou již schválené projekty pouze na vědomí. Díky tomu mohou obce začít s realizací projektů prakticky do několika týdnů. Díky tomu mohou obce začít s realizací projektů prakticky do několika týdnů.

O peníze přitom nemusí žádat pouze obce, ale také svazky obcí, společnosti vlastněné minimálně z 50 % obcemi, městy nebo veřejnoprávními subjekty a také příspěvkové organizace (u příspěvkových organizací územně samosprávných celků a obchodních společností je stanoveno, že musejí být vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu). Získat mohou až 80% dotaci. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 100 000 korun, maximální výše 3 miliony korun.

MŽP eviduje největší zájem o příspěvky na budování nových zdrojů vody. Dotace se vztahuje i na regeneraci a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody včetně jejich napojení na rozvod pitné vody v obci. Podporu lze získat i na průzkumné vrty k novým centrálním zdrojům vody.

Více na: https://www.mzp.cz/cz/news_170622_zdroje_pitne_vody_prodlouzeno

Laboratoře ALS jsou připraveny poskytnout subjektům, které se zabývají budováním nových zdrojů pitné vody, komplexní analytický servis.  Neváhejte kontaktovat naše konzultanty ze zákaznického centra na tel 226 226 228 nebo emailem na customer.support@alsglobal.com.