Aktuálně

MŽP vyhlásilo výzvu o čerpání dotací na likvidaci starých ekologických zátěží

10.10.2016

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily novou výzvu v Operačním programu Životní prostředí. Příjemci dotací si rozdělí z operačního programu až 500 milionů korun.

Žádosti o dotaci v maximální výši 85% nákladů mohou od 1. října 2016 do 6. ledna 2017 podávat zejména subjekty zajišťující likvidaci ekologických zátěží, ale i obce, kraje, městské části nebo obecně prospěšné společnosti.

Staré ekologické zátěže jsou definované jako kontaminovaná místa, kde byl závadný stav způsoben státními podniky v období před jejich privatizací. Naopak za starou ekologickou zátěž nelze označit černou skládku.

Podle ministra Brabce, bude prostřednictvím výzvy možné zajistit sanaci nejvážněji zasažených lokalit, u nichž analýza rizik prokázala kontaminaci, která představuje vážnou hrozbu pro lidské zdraví i životní prostředí, například pro podzemní vody, ekosystémy apod. Dotaci mohou získat i projekty na vyčištění lokalit zasažených nebezpečnými chemikáliemi, jako např. skládky pesticidů nebo lokality kontaminované polychlorovanými bifenyly.

Více na http://www.mzp.cz/cz/news_160923_OPZP_sanace_ekozatezi

Naše akreditované laboratoře ALS dlouhodobě poskytují mnoha sanačním společnostem komplexní analytický servis v oblasti odběrů vzorků a laboratorních rozborů vody, rozborů zemin či jakýchkoliv dalších složek, které jsou definovány daným sanačním projektem. Nabízíme velmi široký rozsah stanovovaných parametrů a vysokou kapacitu našich laboratoří ve spojení s výhodnými podmínkami pro tyto typy projektů. Pro více informací o poskytovaných rozborech a službách nás neváhejte kontaktovat na tel 226 226 228 nebo e-mailem na  customer.support@alsglobal.com.