Aktuálně

Měřili jsme jedovatý azbest ve Španělském sále Pražského hradu

29.9.2020

Při plánované opravě Španělského sálu na Pražském hradě dělníci na místě museli, kromě jiného, vytrhat všechny parkety, pod kterými našli  mnoho tun nebezpečného azbestu.

Azbest je nutné odstraňovat v hermeticky uzavřeném pásmu, kde je podtlak, aby se žádná vlákna neuvolňovala do okolí. Vzduch z ochranného pásma proudí pouze přes speciální ventilátory s HEPA filtry, které ze vzduchu případná uvolněná azbestová vlákna odstraňují.

Když byly stavební práce v pásmu hotové a bylo třeba prostor uvolnit k dalšímu užívání, muselo proběhnout kontrolní měření, při kterém se zjišťovala koncentrace azbestových vláken v ovzduší. Tato koncentrace nesmí dle vyhlášky 6/2003 přesáhnout 1000 vláken/m3.

Naše laboratoř ALS Czech Republic provedla akreditovaný odběr ovzduší prosátím definovaného objemu vzduchu přes filtry a následné měřením počtu vláken na filtrech pomocí scanovací elektronové mikroskopie. Tímto způsobem  jsme úspěšně prokázali splnění limitu platné vyhlášky.

Více naleznete pod odkazem níže.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prazsky-hrad-spanelsky-sal-azbest-rekonstrukce-oprava_2008131412_ako