Aktuálně

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

1.2.2024

Dne 14. prosince 2023 vyšlo prováděcí nařízení komise (EU) 2023/2782, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 401/2006.

Nařízení přináší tyto novinky:

  • Metody odběru vzorků stanovené v nařízení (ES) č. 401/2006 pro jednotlivé potraviny se nevztahovaly na kontrolu všech mykotoxinů v těchto potravinách, pouze na konkrétně zmíněné mykotoxiny.
  • Novým nařízením se aktualizují metody odběru vzorků pro doplňky stravy a nově se stanovují metody odběru vzorků pro sušené byliny, bylinné čaje a čaje.
  • Úřední kontroly lze provádět u potravin, u nichž nebyl stanoven žádný zvláštní maximální limit pro mykotoxiny a žádný zvláštní postup odběru vzorků. Proto se stanovilo kritérium pro určení, který postup odběru vzorků by se měl v takových případech použít.
  • Referenční laboratoř Evropské unie pro mykotoxiny a rostlinné toxiny také aktualizovala na základě nejlepších dostupných vědeckých informací analytická pracovní kritéria pro mykotoxiny.

Nařízení se použije od 1. dubna 2024.

Dne 14. prosince 2023 vyšlo také prováděcí nařízení komise (EU) 2023/2783, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů v potravinách a kterým se zrušuje nařízení (EU) 2015/705.

Nařízení přináší tyto novinky:

  • Odběr vzorků má zásadní význam pro přesnost stanovení množství rostlinných toxinů v určité šarži, jelikož rostlinné toxiny mohou být v rámci jedné šarže distribuovány nerovnoměrně. Proto se stanovily metody odběru vzorků pro úřední kontrolu množství rostlinných toxinů v potravinách.
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2782 stanoví metody odběru vzorků, které se použijí pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách. Vzhledem k tomu, že rostlinné toxiny i mykotoxiny jsou v rámci jednotlivých šarží distribuovány nerovnoměrně, je vhodné použít uvedené metody odběru vzorků i v případě rostlinných toxinů.
  • Úřední kontroly lze provádět u potravin, u nichž nebyl stanoven žádný zvláštní maximální limit pro rostlinné toxiny a žádný zvláštní postup odběru vzorků. Proto se stanovily kritéria pro určení, který postup odběru vzorků by se měl v takových případech použít.
  • Je také třeba stanovit obecná pracovní kritéria, jež by měly metody analýzy splňovat, aby bylo zajištěno, že kontrolní laboratoře budou používat metody analýzy se srovnatelnou účinností. Vzhledem k tomu, že referenční laboratoř Evropské unie pro mykotoxiny a rostlinné toxiny vymezila na základě nejlepších dostupných vědeckých informací analytická pracovní kritéria pro analýzu rostlinných toxinů v potravinách, uvedená kritéria se stanovila v tomto nařízení.
  • Nařízení Komise (EU) 2015/705 stanoví metody odběru vzorků a pracovní kritéria metod analýzy pro úřední kontrolu obsahu kyseliny erukové v potravinách. Vzhledem k tomu, že metody odběru vzorků a analytická pracovní kritéria stanovená v tomto nařízení jsou vhodné i pro kontrolu rostlinného toxinu – kyseliny erukové v potravinách, proto pro zjednodušení se nařízení (EU) 2015/705 ruší.

Nařízení se použije od 1. dubna 2024.

Metody analýzy, které byly validovány před datem použitelnosti tohoto nařízení, se však mohou nadále používat do 1. července 2028, a to i v případě, že nesplňují veškeré zvláštní požadavky stanovené v bodě 4.2 přílohy II tohoto nařízení.