Aktuálně

Monitoring čistoty prostředí - jednoduše!

22.4.2021

Základním požadavkem (nejen legislativním) na potraviny je jejich bezpečnost. K narušení této bezpečnosti může dojít kdykoli v průběhu výrobního procesu, nebo další cesty surovin/ potravin/ pokrmů ke koncovému zákazníkovi.

ALS Czech Republic s.r.o. připravila pro své klienty odběrové sady pro nejčastěji řešené skupiny kontaminantů prostředí- bakterie a alergeny.

Mikrobiologické nebezpečí   v potravinách představuje hlavní zdroj onemocnění z potravin ulidí. Bezpečnost a hygiena produktu nebo výrobních prostor se zajišťuje zejména preventivním přístupem, například prováděním správné hygienické praxe a používáním postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP). Všechny tyto postupy a analýzy rizik jsou pravidelně prověřovány prostřednictvím odběrů stěrů z výrobních prostor a odběru spadů.

Našim klientům připravíme odběrové sady s přehledným návodem. Po odběru stěrů dochází k analýze v našich mikrobiologických laboratořích, které disponuji velkorysým prostorem, dostatečnou kapacitou a splňují nejpřísnější kritéria na zajištění kvality mikrobiologických analýz.

Potravinové alergie představují poměrně častý problém a mají obrovský vliv na kvalitu života. Vzhledem k rostoucímu počtu spotřebitelů trpících potravinovými alergiemi a intolerancemi, se vyskytují na trhu i specializované potraviny. Pro výrobce se stává nezbytností ověření správných výrobních postupů v rámci systému HACCP, ve kterých vytváří a sleduje zamezení vstupu alergenu do procesu nebo ověřuje případné křížové kontaminace.  Nejčastější způsob ověření probíhá prostřednictvím odběru stěrů.

Stěrové sady, které si připravujeme v našich laboratořích, jsou určeny k odběru vzorků z povrchů výrobních prostor za účelem vyloučení kontaminace povrchů alergenními proteiny a kontroly účinnosti sanitace. Analýza probíhá pomocí ELISA metody v našich laboratořích, jejichž dispoziční členění a postupy umožňují zajistit ochranu před druhotnou kontaminací.

Odběrové sady obsahují:                                                                                                        

  • stěrové tyčinky nebo misky,
  • přehledný návod s obrazovými instrukcemi,
  • a další příslušenství pro jednodušší proces odběru, značení i transport.

V případě dotazů kontaktujte náš klientský servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.

Leták Monitoring čistoty prostředí ke stažení