Aktuálně

Nakládání s vytěženými sedimenty z pohledu environmentální legislativy – teorie a praxe, přednáška ALS Czech Republic na konferenci Rybníky 2016

13.6.2016

ALS Czech Republic bude pro Vás prezentovat na konferenci Rybníky, která se uskuteční 23. a 24.6.na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Zástupce ALS David Kotrba ve svém příspěvku detailně seznámí účastníky konference s možnostmi nakládání se sedimenty vytěženými z rybníků, nádrží či jakýchkoliv jiných vodních útvarů. Tematicky vymezí legislativní rámec pro nakládání se sedimenty, představí jednotlivé alternativy využití a z toho i plynoucí definování parametrů, jejichž rozbory jsou potřebné k prokázání vlastností sedimentu z hlediska relevantních vyhlášek. V neposlední řadě se bude věnovat způsobům odběrů a homogenizace vzorku na místě, které mají významný vliv na zjištěné výsledky. Součástí příspěvku bude i představení služeb, které v této oblasti poskytují kvalitní akreditované laboratoře typu našeho pracoviště.

Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci Rybníky 2016.

ALS tým