Aktuálně

Nová právní úprava vyhlášky o požadavcích na čaj, kávu, kávoviny

8.8.2023

Ministerstvo zemědělství vypracovalo novou vyhlášku č. 187/2023 Sb., o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny.

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nahradí dosud platnou vyhlášku č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška nabyla účinnosti 1. 7. 2023. Pro provozovatele potravinářských podniků se stanoví přechodné období v délce 1 rok po nabytí účinnosti vyhlášky, kdy bude možné čaj, kávu a kávoviny vyrábět, označovat a uvádět na trh podle dosavadní vyhlášky č. 330/1997 Sb.

Hlavním důvodem přijetí nové vyhlášky je přizpůsobení požadavků na výrobu čaje, kávy a kávovin novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství a přímo použitelným předpisům EU. Vyhláška stanoví především seznam rostlin a jejich částí pro výrobu ovocných a bylinných čajů a třídí čaje, kávy a kávoviny na druhy, skupiny a podskupiny.

Vyhláška nově upravuje:

Čaje

 • způsob označení čaje bílého, který se vyrábí ze sušených mladých listů a pupenů čaje pravého, u kterých neproběhla při zpracování oxidace;
 • Matcha Tea“, což je zelený čaj připravený rozemletím sušených nejmladších lístků čaje pravého z Japonska na jemný prášek;
 • způsob označení čajů, do nichž byly použity rostliny a jejich části, neuvedené v příloze, s povinností uvést na obale:
  • dávkování výrobku;
  • dobu používání;
  • specifikace osob, jimž je výrobek určen nebo naopak, které osoby výrobek nesmí konzumovat.

Tím se zamezí stavu, kdy jsou na trh uváděny bylinné čaje pod zákonným označením „doplněk stravy“ podle vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, protože nesplňují stávající ustanovení § 5 vyhlášky č. 330/1997 Sb. a neměly by tedy být označeny jako „čaj“. Dle § 1, písm. k) stávající vyhlášky č. 330/1997 Sb.  může být bylinným čajem nazván čaj skládající se z částí bylin nebo jejich směsí uvedených v příloze č. 2 nebo bylin s pravým čajem nebo jejich směsí s ovocem, přičemž obsah bylin musí činit minimálně 50 % hmotnosti. Vyhláška je z roku 1997, v příloze 2 jsou vyjmenovány především tradiční české byliny (dobromysl, fenykl, heřmánek, máta atp.). Pokud směs obsahovala složky, které nebyly v této příloze a uvedení na trh nebránily další legislativní požadavky (např. nová potravina), výrobek sice mohl být uveden na trh, ale nesměl být nazván jako „bylinný čaj.“

Nyní je možné tyto bylinné čaje uvádět na trh podle § 5 odst. 3 písm. d) nové vyhlášky.

Káva

 • označení kávy jako cibetkové. Ta je výrobkem ze zrn kávy, která prošla zažívacím traktem cibetkovité šelmy ovíječ skvrnitý;
 • označení kávoviny jako ochucené. U tohoto výrobku je ochucení možné přídavkem složky s aromatem i samotným aromatem. Při použití aroma je nutné doplnění označení „aromatizováno“, při použití složky s vlastním aroma musí být k názvu doplněna složka sloužící k ochucení.

Vyhláška je přínosem i pro spotřebitele, kdy čaj, káva a kávoviny jsou označeny pro spotřebitele takovým způsobem, aby nebyl klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny.

Pro více informací k jednotlivým analýzám kontaktujte náš zákaznický servis
na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.