Aktuálně

Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

31.1.2017

V druhé polovině prosince 2016 vyšla ve sbírce předpisů České republiky nová vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Touto novou vyhláškou se ruší vyhláška č. 382/2001 Sb. a vyhláška 504/2004 Sb. a mění se vyhláška č. 383/2001 Sb. a 341/2008 Sb.

Nová vyhláška 437/2016 Sb. zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje technické podmínky, za kterých lze upravené kaly použít na zemědělské půdě, mezní hodnoty vybraných rizikových látek v půdě i v kalu, postupy analýzy kalů i půdy včetně metod odběru vzorků a další.

Více o předpisu vyhlášky č. 437 zde:  https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-437.htm

 

V našich analytických laboratořích ALS nabízíme komplexní analýzy upravených kalů pro využívání na zemědělské půdě dle nové vyhlášky č. 437/2006 Sb.:

  • analýzy agrochemických vlastností půdy
  • analýzy rizikových prvků v půdě
  • ∙analýzy vlastností čistírenských kalů
  • ∙analýzy rizikových látek a prvků v kalech
  • ∙analýzy mikrobiologických ukazatelů

Máte-li požadavek na komplexní analýzy upravených kalů, konzultaci v oblasti odpadů či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.