Aktuálně

Nová výzva pro čerpání dotací na odstranění starých ekologických zátěží

14.3.2017

MŽP vyhlásilo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR novou výzvu z Operačního programu Životního prostředí, která pomůže eliminovat počet nebezpečných starých ekologických zátěží na území ČR.

Žadatelé mohou vyčerpat celkem 400 milionů korun, ze kterých je 20 milionů korun určeno na analýzu rizik ekologických zátěží a 380 milionů korun na sanaci.

Žádosti o dotace mohou podávat do 3. dubna 2017 jak subjekty zajišťující likvidaci ekologických zátěží, tak obce, kraje nebo obecně prospěšné společnosti.

V došlých žádostech se bude akcentovat zejména stupeň ohrožení, které představují kontaminované lokality pro pitnou vodu a lidské zdraví, způsob sanačního zásahu a rovněž také podíl využití vzniklých odpadů.

 

Více na: http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/400-milionu-z-evropskych-fondu-na-odstraneni-ekologickych-zatezi-ci-analyzu-jejich-rizik

Dokumenty k výzvě k dispozici zde.

 

ALS Czech Republic, dlouhodobý poskytovatel služeb v oblasti odběrů a rozborů vzorků složek životního prostředí je spolehlivým partnerem pro všechny subjekty zajišťující sanační práce. Nabízíme Vám laboratorní služby, rozbory vod, zemin, odpadů, kalů spolu s úplným servisem, rychlé dodání výsledků a technickou podporu.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.