Aktuálně

Nová vzorkovnice na PAU v pitných vodách prodlužuje stabilitu vzorku

12.4.2021

V rámci zaměření na neustálé zvyšování kvality našich služeb jsme zavedli vzorkovnici pro polyaromatické uhlovodíky (PAU) určenou pro pitné vody s konzervantem ve formě thisíranu sodného. V pitných vodách se často předpokládá zbytková koncentrace volného chloru po hygienickém zabezpečení vody chlorací.  Provedené interní experimenty potvrdily, že v přítomnosti zbytkového chloru má thiosíran (jakožto redukční činidlo) předložený ve vzorkovnivci pozitivní vliv na stabilitu sledovaných PAU. Vzorkovnice je zcela v souladu s ČSN EN ISO 5667-3 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.

 

Nová vzorkovnice s konzervačním činidlem tak zvyšuje kvalitu naměřených dat a prodlužuje dobu stability vzorků pro PAU až na 7 dní. Vzorkovnici lze bez problémů použít i v případě, kdy se ze vzorku analyzují i další skupiny analytů, jako polychlorované bifenyly (PCB) nebo organochlorové pesticidy (OCP).

 

Máte-li požadavek na spolehlivé akreditované testování pitných vod či konzultaci v oblasti jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com.