Aktuálně

Nové akreditační osvědčení

3.4.2017

ALS Czech Republic, s.r.o. prošla začátkem března úspěšně re-akreditačním procesem Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a získala Osvědčení o akreditaci na další akreditační období.

Nové Osvědčení o akreditaci má číslo 128/2017, bylo vydáno 28. 2. 2017 a je platné na dalších pět let do 28. 2. 2022.

 V rámci celého procesu byla aktualizována příloha k osvědčení o akreditaci a byly akreditovány nové metody za environmentální oblast a potraviny:

1.180  a 1.181  - Stanovení celkového anorganického fluoru po separaci destilací přímou potenciometrií

1.182 - Stanovení obsahu biomasy metodou selektivního rozpouštění

2.90 - Stanovení organických kyselin metodou plynové chromatografie s FID detekcí

3.26 - Stanovení alergenu peanut protein metodou ELISA – komerční souprava Bio-Check (Peanut-Check)

3.27 - Stanovení vitamínů rozpustných v tucích (D2 a D3) metodou dvoudimenzionální kapalinové chromatografie s PDA detekcí

ČIA konstatoval, že laboratoř je plně v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a plní všechny závazky vůči akreditačnímu orgánu.