Aktuálně

Nové metody pro stanovení merkaptanů v ovzduší

21.11.2016

Jako merkaptany jsou označovány organické sloučeniny síry charakteristické svým silným zápachem. Patří mezi ně také látky, jejichž stanovení nově laboratoře ALS Czech Republic zavedly do svého portfolia laboratorních služeb - methanthiol (methylmerkaptan) a  dimethyl sulfid (dimethylmerkaptan). Těmito metodami ALS rozšiřuje nabídku stanovení škodlivých látek v pracovním prostředí, emisích a imisích.

Merkaptany jsou silně hořlavé látky vznikající přirozeně především při anaerobních hnilobných procesech živočišné a rostlinné hmoty např. v močálech a dále se nachází v surové ropě či uhelném dehtu. V průmyslové výrobě nejčastěji vznikají při výrobě sulfátové celulózy v celulózkách. Merkaptany mají i své průmyslové využití, například k odorizaci zemního plynu, při výrobě methioninu (esenciální aminokyselina), jako moderátory radikálových polymerací při výrobě plastů, prekurzory při výrobě pesticidů, výrobu dimethyl sulfoxidu atp. Mohou způsobovat nepříjemný zápach a ve vyšších koncentracích jsou vysoce toxické pro centrální nervovou soustavu, rovněž působí hemolytickou anémii a methemoglobinémii.

Merkaptany se tak mohou vyskytovat jak v pracovním prostředí, tak v emisích a imisích. Odběr vzorků z pracovního prostředí provádí vzorkařská skupina ALS Czech Republic pomocí kalibrovaných vzduchových čerpadel na filtry ze skelných vláken impregnované octanem rtuťnatým (methanthiol) či na sorbent na bázi aktivního uhlí (dimethyl sulfid). Pro odběr vzorků emisí/imisí je třeba oslovit autorizované měřící skupiny ALME. ALS Czech Republic dodává těmto vzorkovacím skupinám veškerý potřebný vzorkovací materiál pro odběr vzorků.

Vlastní rozbor probíhá po extrakci filtru či sorbentu do sirouhlíku, kdy po přidání interních standardů je extrakt analyzován na plynovém chromatografu s hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Limity stanovení jsou 0,5 ug/vzorek pro methanthiol, respektive 0,1 ug/vzorek pro dimethyl sulfid.

V případě dotazů k problematice stanovení přítomnosti a množství merkaptanů v ovzduší nebo nebo požadavku na jiné laboratorní analýzy nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com