Aktuálně

Nové potraviny

14.2.2023

Co to jsou nové potraviny?

V současné době jako by se roztrhl pytel s uvedením nových potravin na trh. Aktuálně se jedná např. o houbový prášek s vitamínem D2, částečně odtučněný prášek z cvrčka domácího, hrachový a rýžový protein fermentovaného myceliem houby shiitake, lakto-N[1]tetraosy a  3- fukosyllaktosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3), zmrazené, kašovité, sušené a práškové formy larev potemníka stájového a mnoho dalších.

Nové potraviny by měly být v prvé řadě bezpečné. Před jejich uvedením na trh proto musí každá nová potravina projít schvalovacím procesem, při němž je jejich bezpečnost prokázána. Dále musí splňovat veškeré požadavky potravinového práva, stejně jako běžné potraviny.

Na trh smí být uváděny nebo používány v potravinách pouze nové potraviny povolené a zapsané na seznam EU, který je zřízen prováděcím nařízením (EU) 2017/2470 v aktuálním znění.

Nové potraviny (dříve nazývané potraviny nového typu) jsou jakékoli potraviny, které se ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě v EU před 15. květnem 1997 a které spadají alespoň do jedné z níže uvedených kategorií:  

  • potraviny s novou nebo záměrně modifikovanou molekulární strukturou
  • potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z mikroorganismů, hub nebo řas
  • potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z látek minerálního původu
  • potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z rostlin nebo jejich částí
  • potraviny, které sestávají z těl živočichů nebo jejich částí
  • potraviny sestávající, izolované nebo vyrobené z buněčné nebo tkáňové kultury
  • potraviny získané za využití výrobního postupu, který se v Unii před 15. květnem 1997 k produkci potravin nepoužíval
  • potraviny, které obsahují umělé nanomateriály
  • vitamíny, minerální látky a jiné látky vyrobené novým výrobním postupem nebo obsahující umělé nanomateriály
  • potraviny používané před 15. 5. 1997 výlučně jako DS, pokud jsou určeny k použití v jiných potravinách

Od 1. 1. 2018 je platné nařízení (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. Hlavním cílem je zajistit, aby se na evropský trh nedostaly potraviny, které by mohly poškodit zdraví konzumentů. Toto nařízení ukládá povinnost provozovatelům potravinářských podniků ověřit, zda se jedná či nejedná o novou potravinu. V případě, že si nejsou jisti, zda potravina, kterou plánují uvést na trh v Unii, spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení, či nikoli, jsou povinni obrátit se na kompetentní autoritu, v případě ČR je to Ministerstvo zemědělství, ve kterém má být potravina uváděna na trh jako první.

Pro více informací k jednotlivým analýzám kontaktujte náš zákaznický servis
na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.