Aktuálně

Nově stanovujeme ve vodách relevantní metabolit 1,2,4-triazol

26.7.2019

Pesticidy v zemědělství, vývoj nových preparátů, testování nových účinných látek, vývoj robustních a citlivých analytických metod pro kontrolu kvality potravin, pitné vody a dalších složek životního prostředí, to jsou dnes velmi aktuální témata diskutovaná nejen v České republice, ale po celém světě.

Negativní dopad pesticidů na životní prostředí i na zdraví člověka byl již prokázán, na druhou stranu, zemědělství se bez pesticidů neobejde. Z tohoto důvodu patří analýza širokého spektra pesticidních látek a jejich soustavná kontrola k naprosto běžným a nepostradatelným praktikám. Je ovšem důležité mít na paměti, že je nutné sledovat právě takové látky, které jsou skutečnými potenciálními kontaminanty daného prostředí.

Relevantní metabolit 1,2,4 triazol je metabolitem hned několika účinných látek ze skupiny triazolových pesticidů. Skupina triazolových pesticidů představuje jednu z největších a nejdůležitějších skupin pesticidů. Fungicidní přípravky na jejich bázi se aplikují na široké spektrum plodin, především ovoce, zeleninu, semena, oříšky a obiloviny. K hlavním účinným látkám této skupiny pesticidů patří tebukonazol, epoxikonazol, cyprokonazol, metkonazol, difenokonazol, paklobutrazol, a propikonazol.

Roční spotřeba výše uvedených triazolových účinných látek v České republice je přibližně 250 tun. Strukturně se jedná o látky, které ve své molekule obsahují dusíkatý heterocyklus 1,2,4-triazol. Míra jeho konverze např. z účinné látky tebukonazol činí 3-44% a v životním prostředí je relativně stabilní. 1,2,4-triazol se do životního prostředí může dostat i jako vedlejší produkt průmyslové výroby farmak nebo nitrifikačních inhibitorů.

Vzhledem k tomu, že 1,2,4 triazol byl posouzen jako toxikologicky relevantní metabolit, měl by být zařazen na seznam sledovaných pesticidních látek monitorovaných v rámci posuzování kvality pitných vod dle vyhlášky č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v níž je uvedeno, že se mají sledovat pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, a to včetně jejich relevantních metabolitů. Pro relevantní metabolit platí hygienický limit 0,1 ug/L.

Laboratoř ALS Czech Republic v Praze nově vyvinula metodu na stanovení tohoto relevantního metabolitu a je první v Čechách i na Slovensku, kdo nabízí analýzu této látky.  Metoda byla zvalidována v pitných, povrchových a podzemních vodách, a byla akreditována dle ČIA, ISO/IEC 17025.

Díky participaci ALS v národních výzkumných projektech kontinuálně sledujeme výskyt, koncentrace a incidenci jak 1,2,4-triazolu, tak jeho původních pesticidů, v různých složkách životního prostředí, výsledky jsou uvedeny na obrázku 1,2,3.

Obrázek 1: Monitoring 1,2,4-triazolu ve vybraných vzorcích pitných vod, jaro-léto 2019

Obrázek 2: Monitoring 1,2,4-triazolu ve vybraných vzorcích povrchových vod, jaro-léto 2019

Obrázek 3: Monitoring azolových pesticidů ve vybraných vzorcích zemin, jaro-léto 2019