Aktuálně

Novela vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

29.9.2015

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Návrh je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 223/2015 Sb. a nabude účinnosti dnem 1. října 2015. Navrhované změny se podle důvodové zprávy týkají způsobilosti kvalifikované osoby provádějící vzorkování, zrušení výjimky pro využití neupravených stavebních a demoličních odpadů na povrchu terénu a kritérií pro využití odpadů na povrchu terénu. Novela vyhlášky by měla být platná od 1. listopadu 2015. Termín připomínek je stanoven na 7. října 2015. Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/novela-vyhlasky-o-podminkach-ukladani-odpadu-na-skladky-a-jejich-vyuzivani-na-povrchu-terenu5/