Aktuálně

Novelizace vyhlášky č. 58/2018 o doplňcích stravy a stanovení maximálních limitů EU pro vitamíny v obohacených potravinách

10.5.2023

Evropská komise se snaží tuto problematiku zharmonizovat, aby spotřebitelé napříč EU měli stejné možnosti výběru.

Snaží se tak také vypořádat se s nedostatkem některých nutrientů v populaci.

Stanovení maximálních limitů je dáno Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o doplňcích stravy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek do potravin.

EFSA na počátku roku 2022 vydal vodítka pro stanovení maximálního tolerovatelného příjmu vitamínů a základních minerálů: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.e200102.

Situace v ČR

Na národní úrovni je vyhláška č. 58/2018 o doplňcích stravy a obohacování potravin v plánu legislativních prací pro tento rok. Novela je připravována v ohledem na rozvíjející se trh s doplňky stravy a novými potravinami. Předpokládané datum účinnosti je 1. 1. 2024.

Minimální % obsahu vitamínů a minerálních látek ve výrobku (např. vitamín C), aby mohl být deklarován na etiketě:

Tvrzení „obohaceno vitamínem C“ a „s vitamínem C“ nejsou shodná. Tvrzení „s vitamínem C“ se může vztahovat i na produkt, ve kterém je přirozeně přítomný vitamín C, zatímco „obohaceno vitamínem C“ jasně ukazuje, že do produktu byl vitamín C přidán jako „obohacení“.


Aby bylo možno deklarovat, že výrobek je obohacený vitamínem C, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň 15 % referenční hodnoty příjmu (RHP) na 100 g nebo 100 ml v případě produktů jiných, než jsou nápoje, nebo 7,5 % RHP na 100 ml v případě nápojů. Při obohacení musí být zohledněno, že maximální denní limit ve stravě je pro vitamín C 2 g, tento limit vychází z hodnocení rizika. Vitamín C lze přidávat pouze ve formě stanovené nařízením (ES) č. 1925/2006. Výrobce musí garantovat deklarovaný obsah vitamínu C po celou dobu trvanlivosti.

Pokud je do výrobku přidán vitamín C, musí být uveden ve složení jako složka a zároveň se musí, zpravidla za tabulkou výživových hodnot, uvést jeho množství a % denní referenční hodnoty příjmu podle přílohy XIII nařízení (EU) č. 1169/2011.

Obohacené potraviny podléhají notifikační povinnosti.

Maximální hranice vitamínů a minerálních látek v doplňcích stravy stanovena zatím tedy není. RHP je hodnota nejnižší, pokud je dané aktivní látky v doplňku méně, nesmí být deklarován jako účinná látka (musí být uveden ve složení). Nejvyšší hranice je pak otázkou bezpečnosti výrobku, doporučená denní dávka vitamínu nebo minerální látky musí být pro spotřebitele bezpečná. I toto posouzení se může v průběhu času měnit s ohledem na zdravotní stav obyvatel.

V nedávné době Státní ústav pro kontrolu léčiv přehodnotil svoje stanovisko k obsahu vitamínu D v doplňcích stravy a za bezpečnou považuje denní dávka nižší anebo rovnu 50 μg (2 000 mezinárodních jednotek) vitamínu D.

Pro více informací k jednotlivým analýzám kontaktujte náš zákaznický servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.