Aktuálně

Nový Národní program Životní prostředí

4.5.2015

Nový Národní program Životní prostředí nahrazuje jednotlivé národní dotační programy Státního fondu životního prostředí ČR a vhodně doplňuje dotační programy jako Operační program Životní prostředí, Nová zelená úsporám a další programy administrované přímo MŽP.
V letošním roce Národní program Životní prostředí rozdělí dotace v částce 266 mil. korun s možností navýšení.
Podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo formou kombinace dotace a půjčky. Formu a zaměření podpory stanoví Ministerstvo životního prostředí na základě tzv. příloh. Aktuální harmonogram výzev ke stažení a přehled prioritních oblastí najdete na: http://www.tretiruka.cz/news/harmonogram-vyzev-narodniho-programu-zivotni-prostredi/