Aktuálně

Obhájili jsme certifikaci 45001 a 14001

17.3.2023

S potěšením oznamujeme, že naše společnost ALS Czech Republic, s.r.o. má za sebou úspěšný audit a obhajobu certifikací ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Tyto certifikace zaručují, že firma dodržuje nejvyšší standardy environmentální a bezpečnostní politiky.

ISO 14001:2015 je mezinárodní norma pro environmentální management. Tato norma stanovuje požadavky pro systém environmentálního řízení v organizaci, který je navržen tak, aby minimalizoval negativní vliv společnosti na životní prostředí. Tím se zlepšuje kvalita životního prostředí a přispívá se k udržitelnosti.

ISO 45001:2018 je norma pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato norma poskytuje silný a účinný soubor procesů pro zlepšení bezpečnosti práce a řízení ochrany zdraví při práci v organizaci. To zahrnuje plánování, realizaci a hodnocení rizik tak, aby se minimalizovaly nehody, nemoci a úrazy.

Pro naši společnost obhajoba těchto certifikací znamená, že má vyvinuté a funkční systémy pro řízení a minimalizaci environmentálních dopadů a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro své zaměstnance a zákazníky.

Pro naše zákazníky a partnery je to potvrzení faktu, že přistupujeme k svému podnikání s odpovědností a snažíme se minimalizovat svůj negativní vliv na životní prostředí a chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Věříme, že tím ještě více posílíme důvěru našich zákazníků a zvýšíme spokojenost s produkty a službami, které poskytujeme.

I nadále jsme připraveni přijímat výzvy a stanovovat si vysoké standardy. Gratulujeme týmu ke tomuto úspěchu, který posiluje naše postavení na trhu a ukazuje naši vůli být odpovědným členem společnosti.

Certifikáty ke stažení zde