Aktuálně

Odborná přednáška zástupce ALS na konferenci RadChem 2022

12.5.2022

Od 15. do 20. května se budeme účastnit 19. ročníku mezinárodní konference RadChem 2022 konaném v Mariánských Lázních. Tato tradiční konference se šedesátiletou tradicí se zabývá mimo jiné výskytem radionuklidů v životním prostředí, radioekologií a analytickými metodami v radiochemii.

Na konferenci RadChem sdílejí své poznatky špičkoví odborníci z celého světa působící v základním i aplikovaném výzkumu ve všech aspektech jaderné chemie a radiochemie.

Laboratoře ALS bude reprezentovat odborník nejpovolanější, pan Ing. Tomáš Bouda, CSc., který přednese příspěvek na téma „Vyhodnocení závislosti poměru aktivitních koncentrací izotopů uranu ²³⁴U/²³⁸U a ²³⁵U/²³⁸U ve vodách na aktivitní koncentraci ²³⁸U.

Prezentované poznatky jsou založeny na analýzách více než 4000 vzorků vod na obsahy izotopů uranu ²³⁸U, ²³⁵U a ²³⁴U. Byly též vyhodnoceny hodnoty těchto aktivitních poměrů u cca 500 analyzovaných pevných vzorků.

Statistickým pracováním rozsáhlého souboru dat jsme vyhodnotili zajímavé zákonitosti, které mohou významně pomoci při vyhodnocování a interpretaci měření obsahu přírodních radionuklidů v pitných vodách. Jde zejména o fakt, že zatímco poměry aktivit ²³⁵U/²³⁸U v přírodních vodách i v horninách jsou víceméně konstantní, tak v zejména podzemních vodách, ale i v některých půdách, sedimentech a horninách obvykle neodpovídají vypočteným teoretickým hodnotám. Aktivitní poměr ²³⁴U/²³⁸U je roven jedné jen v uzavřených systémech, např. v některých minerálech, které nebyly dlouhodobě podrobeny žádnému chemickému vlivu. Ve vodách bývá aktivitní poměr ²³⁴U/²³⁸U mnohdy mnohonásobně vyšší, důvodem je skutečnost, že ²³⁴U v horninách vzniká rozpadem svého mateřského nuklidu, ²³⁸U. Atomy ²³⁴U dostávají do vodného prostředí mnohem snadněji než atomy jeho mateřského ²³⁸U při chemickém ataku horniny podzemní vodou. Částečně ke zvýšení aktivity ²³⁴U vůči ²³⁸U ve vodách přispívá i to, že ²³⁴Th, krátkodobý produkt rozpadu alfa ²³⁸U, může být po atomovém odrazu ve větší míře uvolněn do vodného prostředí, kde se velmi rychle přemění  také na ²³⁴U.

Zpracování rozsáhlého souboru dat v analyzovaných vzorcích vod tyto skutečnosti potvrdilo. Aktivitní poměr ²³⁵U/²³⁸U je konstantní, naproti tomu je aktivitní poměr ²³⁴U/²³⁸U ve významné míře vyšší než 1, celkový průměr tohoto poměru je 1,9. Hodnota tohoto poměru závisí na hydrochemických podmínkách prostředí, dá se však obecně říci, že čím je nižší celková objemová koncentrace uranu resp. objemová aktivita ²³⁸U v podzemní vodě, tím je vyšší hodnota tohoto poměru.

Tato vysoce kvalifikovaná studie jistě přispěje k lepšímu poznání chování radionuklidů v životním prostředí. Těšíme se na vás v květnu v Mariánských Lázních