Aktuálně

Označování země původu při online prodeji

9.1.2023

Provozovatelé potravinářských podniků (dále jen PPP) provozující e-shopy s potravinami dlouhodobě řeší, že nedokáží z logistických důvodů zejména v případě nebaleného ovoce, zeleniny a masa vždy garantovat, že spotřebiteli bude dodáno zboží z jedné konkrétní země původu.

Pro bližší představu se jedná o situace, kdy PPP má k zajištění poptávky a kontinuální dostupnosti zboží několik dodavatelů z různých zemí (např. dostupnost jablek Idared zajištěna z ČR, Slovenska a Polska) - při online objednávkách je zastoupena skupina dodávky nebo část šarže, a proto se PPP obtížně daří informovat o konkrétní zemi původu zboží již v době objednávky.

Požadavky na označování potravin upravuje jednak evropská legislativa, v rámci níž jsou stanoveny obecnější požadavky na označování potravin a které jsou stejné ve všech členských státech EU, tak národní legislativa, která pak stanovuje specifičtější národní požadavky pro označování konkrétních druhů potravin. Jedná se o Ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, které vyžaduje uvedení původu nebaleného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa, ovoce a zeleniny podle podmínek stanovených pro balené potraviny.

 

V souladu s § 3 odst. 1 písm. p) zákona č. 110/1997 musí být tyto informace při nabízení potravin spotřebiteli komunikačními prostředky na dálku poskytnuty před dokončením nákupu (tj. ve chvíli, kdy se spotřebitel rozhoduje, které zboží si objedná a vloží do košíku). Za tento okamžik není možné považovat okamžik doručení.

V případě, kdy není spotřebiteli před dokončením nákupu vepřového, skopového, kozího, drůbežího a hovězího masa, ovoce a zeleniny (případně jakéhokoliv jiného nebaleného produktu, u kterého se povinně uvádí údaj o zemi původu nebo místu provenience) poskytnuta přesná a jasná informace o zemi původu (nebo místu provenience), PPP poruší čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011, podle kterého informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné.

Spotřebitel musí být dostatečně informován o produktech před učiněním výběru, aby mohl objednávku uskutečnit.

Více informací a příklady, jak naplnit požadavky právních předpisů se dozvíte na stránkách SZPI