Aktuálně

Pardubická laboratoř, specializované centrum excelence, slaví 20 let svého vzniku

17.2.2022

Ve specializované laboratoři ALS v Pardubicích provádíme ultrastopové analýzy látek zejména ze skupiny tzv. persistentních organických polutantů (POPs), jako jsou dioxiny (PCDD/PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), polybromované difenylethery (PBDE), polybromované bifenyly (PBB) a polyaromatické uhlovodíky (PAH) v pevných, kapalných i plynných (emise, imise, pracovní prostředí) vzorcích.

Laboratoř dosud používá k analýzám techniku plynové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotovou spektrometrií (HRGC-HRMS). Toto specializované laboratorní zařízení dosahuje díky vyšší selektivitě nižších detekčních limitů, než přístroje GC/MS s nízkým rozlišením a obecně stále patří mezi nejcitlivější analytické techniky. Jako jedna z mála světových výjimek je laboratoř HRMS v ALS schopna provádět rutinní stopovou a ultrastopovou analýzu POPs podle norem a metodik USA, evropských norem nebo norem ISO.

Tato pardubická laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO/IEC 17025 a má za sebou mnoho úspěšných projektů po celém světě.  Spolupracuje s klienty nejen v Evropě, ale také v Asii, Severní i Jižní Americe. Tým 29 vysoce kvalifikovaných pracovníků, kterým nechybí entuziasmus se zaměřuje na poskytování bezkonkurenčních služeb podporovaných nejnovějšími technologiemi.

Laboratoř má bohaté zkušenosti s řešením požadavků svých zákazníků z celého světa od sanačních prací ve Švédsku přes spolupráci na likvidaci průmyslových areálů v Hong Kongu až po sledování zdravotního stavu populace v Kanadě.

Pro všechny zákazníky z více než 70 zemí poskytuje spolehlivé analytické výsledky v oblasti POPs, včetně dioxinů a furanů v krátkých dodacích lhůtách, které umožňují činit rychlá rozhodnutí na základě relevantních dat. Rovněž se často podílí na certifikaci kandidátských referenčních materiálů (USA, Kanada, Belgie, Česká republika), na základě svých expertíz úspěšně podporuje budování dalších laboratoří pro testování POPs ve světě (Turecko, Vietnam).