Aktuálně

Pesticidy v CHKO Moravský kras? Bohužel realita

20.10.2020

ALS Czech Republic začalo spolupracovat s CHKO Moravský kras již v roce 2015, na malé zakázce analýz jednotek vzorků skapových vod a zemin. Pokračováním pak byla v roce 2017 studie, která čítala cca 40 vzorků vod a zemin. Vzhledem k tomu, že její výsledky, publikované v časopise Ochrana přírody 1/2018 byly na přítomnost pesticidních látek „nečekaně“ pozitivní, podařilo se nám tak ukázat na velký význam prováděných analýz a následně pokračovat ve sledování pesticidních látek a jejich metabolitů v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Podílíme se tak na hledání řešení ve formě rozšíření ochranných zón nad dotčenými jeskyněmi.

Od roku 2018 do roku 2021 se ALS Czech Republic na lokalitě CHKO Moravský kras (Amatérská, Harbešská jeskyně) účastní projektu TAČR TH03030178 „Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům, hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu“. Projekt je zaměřen na dopad pesticidních látek na chráněná území, která jsou jinak považována za prostředí, která jsou čistá a bezproblémová.

V rámci tohoto projektu jsou každý měsíc odebírány vzorky skapových (podzemních) vod v jeskyních, spolu se vzorky vod a zemin na povrchu v blízkosti jeskyní. Srovnáním těchto vzorků se vyhodnocuje transport a perzistence pesticidních látek v krasovém vápencovém prostředí.

Cílem projektu je vyvinout moderní způsob hodnocení přípravků na ochranu rostlin (pesticidů), tak aby bylo jejich použití bezpečnější a pod kontrolou. Hlavním důvodem sledování přítomnosti těchto látek v oblasti CHKO je zamezení negativního dopadu na chráněné vodní bezobratlé organismy a také na zdraví člověka, neboť tato lokalita je zdrojem podzemní vody, dále využívané jako zdroje pitné vody. Na základě námi dodaných výsledků došlo již v průběhu trvání projektu k zatravnění ploch nad jeskyněmi a řízenému poklesu zemědělské činnosti v jejich okolí.

Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti vývoje nových metod, odběru vzorků v jeskyních a citlivé analýzy vzorků se naší laboratoři podařilo letos získat další projekt, který bude monitorovat dopad nejen pesticidních látek na další jeskynní systémy po celé České republice.

Odkaz na studii zde

Taťána Halešová,
Project Section Supervisor