Aktuálně

Pesticidy v potravinách a krmivech

26.7.2021

Kontrola bezpečnosti potravin v oblasti reziduí pesticidů se dotýká široké skupiny pěstitelů ovoce a zeleniny, výrobců potravin a dovozců a je také systematicky sledovaná řadou kontrolních orgánů. Odborníci se shodují, že již v nejmenším detekovatelném množství tyto látky negativně ovlivňují zdraví konzumentů.

 

Již v 70. letech se objevují dopady využívání prvních syntetických pesticidů v zemědělství, aťuž se jedná o vliv entomologický, vliv na životní prostředí, zejména však vliv na zdraví člověka. Bylo zjištěno, že mnohé z účinných látek jsou toxické a značně perzistentní (tzn. dlouho setrvávají v potravinovém řetězci).

 

Dlouholeté výzkumy vyústily v zavedení jednotného závazného přístupu v zemědělství, integrovaná ochrana rostlin, který je platný dodnes. Od roku 2014 zavádí Evropská unie povinnost pro všechny zemědělce ve všech členských státech přihlížet při ochraně plodin ke konceptu Integrované ochrany rostlin.

Pesticidy jsou legislativně vymezeny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 v aktuálním znění o maximálních limitech reziduí pesticidů (dále jen „MLR“) v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu.

Díky více než třiceti letům zkušeností v tomto oboru Vám laboratoře ALS nabízejí rychlé, přesné a spolehlivé stanovení pesticidů v potravinách a krmivech:

 • Multireziduální stanovení více než 550 látek.
 • Znalosti a zkušenosti našeho týmu jsou podpořené využitím moderní analytické instrumentace (GC-MS & LCMS-MS).
 • Nastavené kvantifikační limity plně korespondují s limity stanovenými evropskou databází pesticidů, která vychází z legislativních požadavků.
 • Prostřednictvím vhodně sestavených balíčků pesticidových screeningů poskytujeme výrobcům potravin i krmiv podporu, jejíž nedílnou součástí je trhem žádané vyhodnocení MLR u daných produktů.
 • Využívané metody jsou akreditované.
 • Poskytujeme konzultace rozsahu balíčků a interpretaci výsledků.

Nabízíme pesticidové analýzy pro tyto typy produktů:

 • Ovoce a zelenina
 • Hotové výrobky
 • Krmivo
 • Dětská strava a počáteční kojenecká výživa
 • Obiloviny
 • Bylinky, koření, čaj a káva
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Ryby

Nejčastěji analyzované skupiny pesticidů:

 • Herbicidy
 • Fungicidy
 • Insekticidy
 • Nematicidy
 • Rodenticidy

Leták Pesticidy ke stažení