Aktuálně

Píšeme pro Vás: 1,2,4-Triazol v časopise Vodní hospodářství

16.2.2021

Oblast výskytu pesticidů a jejich relevantních metabolitů zůstává nadále aktuálním tématem výzkumných prací a monitoringu životního prostředí.

V uplynulých dvou letech se společnost ALS Czech Republic v Praze prostřednictvím svého vývojového projektového centra a jím řešených vědecko-výzkumných projektů zabývalo metodikou stanovení nového, toxikologicky relevantního, metabolitu triazolových pesticidů 1,2,4- triazolu a jeho monitoringem v životním prostředí, zejména ve vodách.  

Zajímavou vlastností této látky je, že je společným relevantním metabolitem hned několika účinných mateřských látek ze skupiny azolových pesticidů. Na 1,2,4-triazol se tedy rozkládají např. tebuconazol, propiconazol, epoxiconazol, cyproconazol, a další. Tento fakt přispívá k poměrně častému výskytu 1,2,4- triazolu v životním prostředí. Vlastní mateřské účinné látky jsou vzhledem k své spotřebě velmi často detekovány především ve vzorcích zemin, méně často pak ve vzorcích vod, což vedlo k hypotéze, že dochází k jejich přeměně a myšlence zavedení analýzy 1,2,4- triazolu a jeho monitoringu nejen v podzemních, ale také povrchových a pitných vodách.

Na potenciální možnost výskytu 1,2,4- triazolu, především v podzemních vodách nás přivedla spolupráce na několika výzkumných projektech probíhajících od roku 2018 ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, CHKO Moravský kras a za podpory Technologické agentury ČR (TAČR).

Námi nashromážděné výsledky za roky 2019 a 2020 byly právě přehledně publikovány v odborném periodiku Vodní hospodářství (https://vodnihospodarstvi.cz/124-triazol-neznamy-relevantni-metabolit-ve-vodach/).

Dosažené výsledky nás povzbuzují v pokračování našeho výzkumu i nadále,  a to i vzhledem k málo dostupným informacím o daném metabolitu. Mimoto jsme relevantní metabolit 1,2,4-triazol zařadili i do seznamu pesticidů, jejichž monitoring poskytujeme vodohospodářským společnostem pro rok 2021 v České i Slovenské republice a dalších evropských zemích.

Ing. Taťána Halešová, Project Section Supervizor

Máte-li požadavek na spolehlivé akreditované testování pesticidů ve vodách či konzultaci v oblasti jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na info.cz@alsglobal.com.