Aktuálně

Povinnosti provozovatelů e-shopů s potravinami a doplňky stravy

21.9.2022

Internetový prodej je jednou z forem „prodeje na dálku“ („uzavírání smlouvy distančním způsobem“).

Internetový prodejce nabízející potraviny je považován za provozovatele potravinářského podniku a nese plnou zodpovědnost za to, že na trh uvádí bezpečné, jakostní a správně označené potraviny a dodržuje ostatní požadavky (hygiena, způsob přepravy, skladování a manipulace s potravinami, oznámení o zahájení činnosti aj.).

Požadavky se týkají všech skupin e-shopů, ať už se jedná o velké či malé e-shopy nebo jiné elektronické platformy.

Povinnosti z potravinářské legislativy

 • bezpečnost prodávaných potravin – nařízení (ES) č. 178/2002, o bezpečnosti potravin - na trh lze uvádět pouze potraviny bezpečné; požadavky potravinového práva musí být dodržovány ve všech fázích výroby, zpracování, distribuce  
 • informační povinnosti - zákon č. 110/1997 Sb., §3 odst. 1 písm. i) - provozovatel potravinářského podniku je povinen oznámit zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly příslušnému orgánu dozoru
 • informace o prodávaných potravinách – požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům a souvisejících právních předpisů - informace musí mít spotřebitel k dispozici před dokončením nákupu
 • sledovatelnost – nařízení (ES) č. 178/2002, čl. 18: PPP musí být schopen identifikovat osobu, která mu potravinu dodala a podniky, kterým byly výrobky dodány
 • hygienické požadavky (sklad, doprava) - požadavky nařízení (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (HACCP)
 • zvláštní požadavky na vybrané druhy potravin – především doplňky stravy:
  • požadavky na složení (nařízení (ES) č. 1925/2006)
  • notifikační povinnost, informace o dovozu (§ 3d zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách)
  • další požadavky – např. další informace (vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy. Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, nařízení (EU) 1151/2012 – chráněná zeměpisná označení atd., nařízení (EU) 2019/787 o označování lihovin, atd.)

Povinnosti z nepotravinářské legislativy

 • identifikace prodejce vůči spotřebiteli (§5a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a §435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
 • informační povinnosti vůči spotřebiteli a jeho práva (§1820 - 1839 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a §3 - 19 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) – př.: obchodní podmínky
 • zákaz nekalých obchodních praktik ((§4 odst. 4  a §5 – 5b a přílohy 1 a 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) – př.: klamavé konání, agresivní obchodní praktika
 • ochrana osobních údajů spotřebitele zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR
 • evidence tržeb

Pro více informací k jednotlivým analýzám kontaktujte náš zákaznický servis
na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.