Aktuálně

Pozvánka na webinář - Problematika PFAS a jejich analýza v životním prostředí

7.11.2023

Zveme vás na náš nový online webinář, který bude zaměřen na velmi aktuální problematiku per/polyfluoroalkylovaných sloučenin (PFAS) v životním prostředí. Webinářem vás provede supervizorka sekce PFAS, Ing. Jana Kováčová, Ph.D., která se problematice stanovení PFAS věnuje několik posledních let.

Detekce a výskyt PFAS jsou stále častěji diskutovaná témata především ve vztahu k silné zátěži životního prostředí těmito všudypřítomnými kontaminanty. PFAS se začaly masivně vyrábět v polovině minulého století a díky rozsáhlému použití v různých odvětví průmyslu se postupem času staly běžnou součástí našich domácností i okolního životního prostředí. Vysoké nálezy PFAS ve vodě i v půdě, v kombinaci s jejich nepříznivými účinky na lidské zdraví, vedou v posledních letech ke striktní regulaci jejich používání a maximálně povolené legislativní limity se postupně připisují dalším a dalším komoditám. Pro pitnou vodu je v rámci EU stanoven limit 0,1 µg/l pro sumu 20 PFAS (Směrnice EU 2020/2184). ALS Czech Republic se LC-MS analýzou PFAS zabývá již od roku 2013. Pro analýzu různých složek životního prostředí tak má dnes k dispozici spolehlivé a přesné metodiky stanovující celkem 54 různých látek s velmi nízkým detekčním limitem. Spektrum látek i validovaných matric se postupně stále rozšiřuje.

Pro koho je webinář určen:

Tento webinář je určen všem našim klientům, odborníkům, laboratorním a technickým pracovníkům, vědcům, ale i všem zájemcům o analytickou chemii, kteří chtějí lépe porozumět výskytu těchto „věčných chemikálií“ v životním prostředí.

Co se na webináři dozvíte:

  • Ještě jste o PFAS neslyšeli? Nevadí! Vysvětlíme vám vlastnosti, strukturu, průmyslové využití i rizika spojená s jejich používáním.
  • Na názorných příkladech ukážeme, kde všude se PFAS vyskytují (voda, půda, hasící pěny).
  • Přehledně vysvětlíme aktuální českou i evropskou legislativu.
  • Popíšeme, jaké analytické metody používáme v ALS k PFAS stanovení.

Chcete se o analýze PFAS dovědět více?

Registrujte se na náš webinář a získejte tak možnost získat aktuální přehled o výskytu PFAS v životním prostředí.

Těšíme se na vás.

Váš tým ALS.