Aktuálně

Přednášeli jsme pro vás na konferenci Radionuklidy XXIV.

7.6.2016

V květnu 2016 proběhla v hotelu Clarion Congress v Českých Budějovicích konference Radionuklidy XXIV., na které přednesl vedoucí radiologické laboratoře ALS Czech Republic Ing. Tomáš Bouda, CSc. příspěvek z oblasti stanovení Rn-222 v různých typech vod.

Prezentace pokrývala podrobně celý proces od vzorkování, správného způsobu přepravy vzorků, používaných laboratorních přístrojů až po popis metod rozborů vody. Zdůrazněna byla také problematika doby od odběru vzorku po doručení vzorku k analýze, která má významný vliv na limit detekce stanovení.

Prezentovaná studie podrobně definuje vliv doby zdržení („holding time“) od odběru vzorku k jeho rozboru při použití různých typů vzorkovnic. Podrobné závěry našich zjištění jsou k dispozici na vyžádání na e-mailu radka.nechvatalova@alsglobal.com.

Naše specializovaná laboratoř radiochemie a radiologických analýz v České Lípě nabízí komplexní program měření určený k monitorování úrovně radioaktivity v životním prostředí, ve stavebních materiálech a pro stanovení potenciální hladiny kontaminace potravin a krmiv. Více než čtyřicetiletá zkušenost našeho pracoviště z něj činí jednu ze špičkových laboratoří v oblasti radiologie.

Pro více informací o stanovení radonu ve vodách či ostatních radiologických rozborech kontaktujte náš zákaznický servis:  telefon: +420 226 226 22, e-mail: customer.support@alsglobal.com

radioaktivita-ve-vode_2015_low.pdf