Aktuálně

Představujeme Vám mikrobiologickou laboratoř ALS

1.3.2021

Mikrobiologická laboratoř s unikátně řešenou dispozicí na 360 m2 je akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Logické členění prostor umožňuje zpracování širokého spektra vzorků potravin, doplňků stravy, krmiv, kosmetiky, léků, vod, kalů a odpadů. Rozsah akreditovaných metod je velmi široký, zahrnuje početnou skupinu patogenních i indikátorových mikroorganismů.

Naši klienti se na nás obrací nejčastěji s potřebou ověření:

 • bezpečnosti a hygieny produktu nebo výrobního procesu (stěry, spady),
 • trvanlivosti (údržnost kvality po celou dobu),
 • stálé kvality (důvěra konzumenta).

U dvou nejsledovanějších patogenů nabízíme stanovení akreditovanou metodou ELISA, která zkracuje dobu analýzy o 1 den v případě Salmonella spp., v případě Listeria monocytogenes o 3 dny oproti klasickým kultivačním metodám. Metoda je plně validovaná a certifikovaná dle EN ISO 16140, čímž je prokázána vhodnost a plná návaznost na výše uvedené postupy a jsou splněny požadavky dané NAŘÍZENÍM KOMISE (ES) č.2073/2005.

Moderní technické vybavení umožňuje vysokou kapacitu průchodu vzorků jak pro stávající tak i nové projekty:

 • Nasazení vzorků 7 dní v týdnu
 • Zpracování vzorků v den příjmu
 • Kapacita umožňující zpracovávat velké sady vzorků
 • Svozová služba pokrývající celé území ČR
 • Online systém ( WebTrieve) umožňující obdržení výsledku ihned po odečtení
 • Vyhodnocení výsledků přímo ve výsledném protokolu
 • Archivace vzorků
 • Pravidelná účast na mezilaboratorních srovnávacích zkouškách s vynikajícími výsledky
 • Interpretace výsledků a poradenství

V případě dotazů kontaktujte náš klientský servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem:
czsupport.food@alsglobal.com.

Krátké video z mikrobiologické laboratoře ALS.

Leták mikrobiologické laboratoř ke stažení