Aktuálně

Příspěvek ALS Czech Republic s.r.o. na semináři „Měření tepla a teplé vody“ v Pardubicích

29.2.2016

Dne 25. 2. 2016 proběhl v pardubickém kulturním domě Dukla odborný seminář na téma Měření tepla a teplé vody, organizovaný Asociací dodavatelů tepla a technologií (ADTT). Za společnost ALS Czech Republic přednesl příspěvek obchodní ředitel pro ČR, David Kotrba. Seznámil účastníky z řad výrobců a dodavatelů  tepla a teplé vody se zdravotními riziky spojenými s produkcí teplé vody, legislativními požadavky na kontrolu kvality teplé užitkové vody či postojem státních úřadů k této problematice. Upozornil i  na další oblasti činností tepláren, kde je příslušnými nařízeními požadována analytická kontrola akreditovanou laboratoří. Prezentace se věnovala zejména významu chemických a mikrobiologických analýz v teplých vodách prioritně s ohledem na nebezpečí přítomnosti legionel, poukázala na potenciální nebezpečí, plynoucí ze zanedbání kontroly jakosti teplé vody a v následné diskusi se věnovala preventivnímu monitoringu teplé vody.

Účast zástupce společnosti ALS dále rozšířila aktivity naší společnosti směrem k informování odborné veřejnosti o povinnostech plynoucích z výrobní činnosti a o požadavcích příslušné legislativy. Budeme se i napříště těšit na obdobná setkávání, ať už na Ranních setkáních, která pro  Vás pravidelně pořádáme nebo na dalších odborných konferencích a seminářích