Aktuálně

Pro stanovení bakteriálních endotoxinů jsme snížili detekční limit metody

13.8.2019

Jedním ze základních stanovení ve farmaceutickém oboru je stanovení bakteriálních endotoxinů (LAL testy). Při tomto stanovení se zjišťuje množství pyrogenních látek ve vzorku. Pyrogenní látky jsou všechny látky, které mohou způsobit u pacienta po požití nebo aplikaci medikamentu zvýšenou tělesnou teplotu. Testování finálních výrobků je nedostačující a je potřeba sledovat výskyt pyrogenních látek během celého výrobního procesu.

Na základě opakovaného požadavku zákazníků jsme pro stanovení bakteriálních endotoxinů (LAL testy) ve vodách a surovinách používaných při výrobním procesu a ve farmaceutických produktech snížili detekční limit metody z 0,025 EU/ml na 0,005 EU/ml.

Toto rozšíření metody se vztahuje na analýzy prováděné pod akreditačním osvědčením dle ISO 17025.