Aktuálně

První výzvy v Operačním programu Životní prostředí

19.5.2015

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo na konci dubna 2015 avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Výzvy se týkají čtyř prioritních os: vodohospodářství, kvality ovzduší,  odpadového hospodářství a ochrany přírody. Na projekty bude možné získat dotaci ve výši 85%, přičemž na protipovodňové opatření nebo varovné systémy se bude dotace pohybovat okolo 70%. Šanci začít připravovat projekty a žádosti tak ode dneška mají obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty. Oficiální výzvy budou vyhlášeny v druhé polovině června. Další informace a klíčové dokumenty ke stažení na: http://www.tretiruka.cz/news/prvni-avizo-vyzev-z-noveho-opzp-vyhlaseny/