Aktuálně

Publikovali jsme článek o výskytu pesticidů na území CHKO Moravský kras

10.4.2018

Publikovali jsme článek v časopise Ochrana přírody o výskytu pesticidů ve vybraných lokalitách CHKO Moravský kraj s dopadem na skapové vody.

Pro monitoring byly zvoleny jeskyně Amatérská, Harbešská a Holštejnská, které se nacházejí v severní části CHKO Moravský kras. Článek je zaměřen pouze na lokality s významnými pozitivními nálezy pesticidních látek, kterými jsou Amatérská a Harbešská jeskyně.

Celé znění článku můžete najít zde