Aktuálně

Publikovali jsme v časopise Odpadové fórum článek o nakládání se stavebními a demoličními odpady

19.3.2018

V časopise Odpadové fórum nám vyšel článek o testování odpadů vznikajících ze stavební a demoliční činnosti z hlediska jejich dalšího nakládání.

Článek se zaměřuje jak na legislativní požadavky pro ukládání těchto odpadů, praktické zkušenosti s těmito odpady z pohledu poskytovatele analytických služeb tak i na úskalí, která sebou platná legislativa přináší, zejména co se limitů škodlivých látek týče.

Celé znění článku v elektronické podobě na www.tretiruka.cz najdete zde.

Naše analytické laboratoře ALS jsou spolehlivým partnerem pro rozbory odpadů, jak pro jejich původce, tak i zpracovatele.  Hodnotíme odpady dle jejich využití: odpady ke skládkování, odpady k využívání na povrchu terénu, hodnocení nebezpečných vlastností HP 14 a HP 15. Nabízíme i další služby pro odpadové společnosti, jako je monitoring skládek (sleduje se např. stav podzemních vod kolem skládek), analýzy odpadu vzhledem k energetickému využití (odpady ke spalování, alternativní paliva odpadní oleje) nebo rozbory bioodpadů a kompostů. V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.