Aktuálně

Reformulace potravin - cesta ke zdravému stravování

19.1.2021

Celoevropské diskuze o zlepšování potravinářských výrobků vedou také ke zvýšení dostupnosti potravin s nižším obsahem soli, nasycených tuků a přidaných cukrů a s nižší energetickou hodnotou a případně zmenší velikost porcí. Samozřejmou součástí je informace o výživovém složení.

V průběhu loňského roku jsme zaznamenali aktivity v těchto oblastech u řady českých výrobců potravin, ale své privátní značky tímto směrem posunují i obchodní řetězce. Tyto aktivity jsou reakcí na rostoucí zájem o zdravější potraviny, ale i na kritiku stravovacích návyků české populace navyklé na přemíru soli a cukru.

I díky těmto aktivitám došlo v potravinářském průmyslu k omezení, ne-li k úplnému odstranění transmastných kyselin z výrobních procesů a snižuje se obsah nasycených mastných kyselin. Mezi další látky, které podléhají zvýšenému zájmu o eliminaci, jsou barviva, konzervanty a umělá aromata, na která spotřebitelé čím dál tím více negativně reagují.

Laboratoře ALS pro klienty podrobně analyzují finální výrobky na nejrůznější skupiny výše zmíněných analytů - od nutričních hodnot přes jednotlivé přídatné látky nebo kontaminanty.

Ačkoliv by výrobci často na provedení takzvané reformulace spotřebitele rádi viditelně upozornili, platná evropská legislativa umožňuje zvýraznit takovou informaci na obalu až tehdy, pokud dojde k výraznému snížení obsahu dané živiny, nejčastěji o 30 %, v případě soli o 25 %.

V těchto případech jde však již o razantní změnu, která se projeví na samotné chuti produktu. Aby tedy výrobci své zákazníky kvůli provedené reformulaci neztratili, provádějí většinou tyto žádoucí změny postupně a pozvolně. Před samotným uvedením často výrobci využívají mimo výše zmíněné i služby naší senzorické laboratoře. Nejčastěji zvolenými zkouškami k ověření chuti reformulovaných produktů je Panelová zkouška popisná- porovnání se standardem a pak také konzumentská/ akceptační zkouška. Obě zkoušky probíhají v prostorách specificky vybudovaných k těmto účelům, za takových podmínek, kdy je zajištěno objektivní, přesné a reprodukovatelné měření.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

 
Panelová zkouška – porovnání se standardem
  • Metodou je zjištěno, zda mezi standardem a posuzovaným vzorkem existují rozdíly; dále lze touto zkouškou určit velikost rozdílu mezi referenčním a zkoumaným vzorkem. Lze porovnávat i několik vzorků zároveň.
  • Zkouška prováděná proškoleným panelem.

 

Konzumentské a akceptační zkoušky
  • Cílem těchto zkoušek je zjistit názor běžných spotřebitelů na určitý výrobek.
  • Zkouška prováděná neškoleným panelem, ale běžnými konzumenty.
  • Porovnání výrobku nebo nově zaváděného produktu s konkurenčními výrobky.

Pokud Vás tato zpráva zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás o našich službách a možnostech budeme informovat.

Klientský servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.