Aktuálně

Rezidua léčiv ve vodách

17.9.2018

Farmaceutické přípravky s různým obsahem léčiv jsou dnes široce, a často i nadměrně, využívány pro humánní i veterinární medicínu. S tímto faktem logicky souvisí i jejich přítomnost v životním prostředí, kam se dostávají díky své rezistenci vůči cílovým uživatelům a díky nedostatečné čistící kapacitě, která umožňuje tyto látky z prostředí odstranit. Výskyt reziduí léčiv je v současnosti nejvíce sledován právě na čistírnách odpadních vod, a to zejména při kontrole vypouštěných a vyčištěných odpadních vod, které z čističek odchází. Obecně se výskyt zbytkových koncentrací těchto látek ve vodách v poslední době stává často diskutovaným a zajímavým tématem.

Laboratoře ALS mají pro stanovení farmak zavedenou validovanou a ČIA akreditovanou metodu, která umožňuje stanovení reziduí léčiv i na stopových koncentracích (0.01 µg/L). Metodu využívající kapalinovou chromatografii s tandemovou hmotnostní detekcí (UHPLC-MS/MS) stále rozšiřujeme a do analýzy zařazujeme stále další látky, jejichž význam vyplývá z nových požadavků zákazníků nebo výsledků republikových i světových monitoringů.

Jako poslední jsme například mezi standardně stanovované léčiva zařadili gabapentin, který analyzujeme v pitných, povrchových, podzemních i odpadních vodách, a i pro tuto látku vydáváme akreditované výsledky. Gabapentin je účinnou látkou mnoha farmak ze skupiny antiepileptik, pomáhá i proti bolestivým stavům v rámci léčby epilepsie a příznivě ovlivňuje stav nemocných. Obecně je gabapentin součástí léčiv, které se dnes nejčastěji předepisují pro léčbu neuropatické bolesti. Laboratoře ALS v minulosti spolupracovali na projektu monitorujícím výskyt vybraných léčiv a hormonů v kalech z čistíren odpadních vod. Důležitost sledování gabapentinu vyplynula nejen z této, ale i dalších evropských studií. Jedná se totiž o látku, která se v odpadních vodách vyskytuje na vysokých koncentracích, bohužel ale s použitím klasických čistících technologií nedochází k jejímu efektivnímu odstranění, a gabapentin je tak dále vypouštěn do životního prostředí.

Pro více informací o poskytovaných analytických službách z oblasti životního prostředí nás neváhejte kontaktovat na tel 226 226 228 nebo e-mailem na  customer.support@alsglobal.com.

Seznam léčiv stanovovaných ve vodách v ALS

Sloučenina

Limit metody (µg/L)

Sloučenina

Limit metody (µg/L)

Sloučenina

Limit metody (µg/L)

Anastrozole

0.01

Furosemide

0.01

Oxazepam

0.01

Atenolol

0.01

Gabapentin

0.01

Paclitaxel

0.01

Azathioprine

0.01

Gemfibrozil

0.02

Paracetamol (Acetaminophen)

0.01

Bezafibrate

0.01

Hydrochlorothiazide

0.01

Paraxanthine

0.03

Buprenorphine

0.01

Chloramphenicol

0.01

Piroxicam

0.01

Butorphanol

0.01

Ibuprofen

0.05

Propranolol

0.01

Caffeine

0.01

Ifosfamide

0.01

Salbutamol

0.01

Capecitabine

0.01

Indomethacin

0.01

Salicylic acid

0.05

Carbamazepine

0.01

Iohexol

0.03

Sertraline

0.01

Ciprofloxacin

0.03

Iomeprol

0.03

Sotalol

0.01

Citalopram

0.01

Iopamidol

0.03

Sulfamethazine

0.01

Clofibric Acid

0.01

Iopromide

0.03

Sulfamethoxazole

0.01

Cyclobenzaprine

0.01

Ketoprofen

0.01

Terbutaline

0.01

Cyclophosphamide

0.01

Lincomycin

0.01

Thebain

0.01

Diazepam

0.01

Loperamide

0.01

Tramadol

0.01

Diclofenac

0.01

Metoprolol

0.01

Trimethoprim

0.01

Enalapril

0.01

Metronidazole

0.01

Valsartan

0.01

Fluoxetine

0.01

Mycophenolate Mofetil

0.01

Warfarin

0.01

Flutamide

0.01

Naproxen

0.01

Zolpidem

0.01