Aktuálně

Rozbor studniční vody a její parametry

20.8.2018

V našich analytických laboratořích ALS provádíme rozbory pitné vody, včetně vod ze studen, dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění, udávající hygienické limity jednotlivých parametrů, podle kterých se určuje výsledná kvalita pitné vody.

Pro naše klienty jsme připravili přehlednou tabulku se sledovanými parametry pitné vody a jejich limity s doporučenými nápravnými opatřeními pro snadnější orientaci při čtení výsledkového protokolu rozboru pitné vody.

Odkaz na leták zde

Pro více informací o rozborech pitné vody a poskytovaných analytických službách z oblasti životního prostředí nás neváhejte kontaktovat na tel 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.