Aktuálně

Rozbor vody v městském vodovodu Lysé nad Labem zjistil nadlimitní výskyt dusičnanů

15.1.2015

Město Lysá nad Labem se potýká od podzimu loňského roku s kolísavým stavem dusičnanů
ve vodovodní síti.

Obsah dusičnanů překročil limit povolený vyhláškou 252/2004, který činí 50 mg/l a v prosinci se vyšplhal až na 72 mg/l. Z toho vyplývá, že v domácnostech v Lysé nad Labem tekla 3 měsíce voda, která není podle posudku Státního zdravotního ústavu vhodná pro kojence, kojící a těhotné ženy
a ve větší míře by ji neměly pít ani děti do sedmi let.

Ačkoliv rozbor vody provedený 5.1.2015 vykázal pokles dusičnanů těsně pod limit určený vyhláškou, na 48mg/l, pro zamezení další konzumace nadlimitního množství nežádoucích dusičnanů je potřeba instalovat speciální ionexové filtry a monitorovat jejich účinnost pomocí monitoringu vzorků pitné vody.

Uvedený problém se podle vyjádření zástupce provozovatele vodovodu objevil v celém „zemědělském“ Polabí, souvisí zřejmě se suchou zimou, kdy tající sníh nenaředí podzemní vody. Velmi často je tak problém u studničních vod s dusičnany běžný. Nejčastějším zdrojem dusičnanů
v podzemních vodách jsou právě hnojiva a zemědělská činnost obecně.

Při jakémkoliv podezření na nevhodnou kvalitu vody ve vašich obcích či vlastních studnách je náš tým analytických laboratoří ALS Czech Republic připraven pomoci, v krátké době odebrat vzorky vody, stanovit důležité parametry a vyhodnotit, zda Vámi používaná pitná voda splňuje požadavky vyhlášky a můžete ji tak bez obav nadále konzumovat.

Jsme Vám k dispozici na telefonní lince 226 226 228 nebo na customer.support@alsglobal.com