Aktuálně

Rozšíření kapacit a nabídky služeb pro stanovení pesticidů

14.2.2017

Transpozicí předpisu Evropské unie vznikla ČR povinnost řídit se evropskou legislativou, která požaduje, aby byly pesticidy a jejich relevantní metabolity (obdobně či více toxické než původní pesticid) sledovány.

Pesticidy se dle vyhlášky 252/2004 rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty (např. regulátory růstu) a jejich relevantní metabolity, rozkladné nebo reakční produkty. Dle požadavků vyhlášky se stanovují pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, přičemž nestanovení pesticidních látek se zdůvodní.

V laboratořích ALS jsme proto v uplynulém období provedli v souladu s platným zněním vyhlášky 252/2004 analýzu pravděpodobného výskytu pesticidů ve zdrojích pitných vod. Výstupy této analýzy rizik jsme následně představili jednotlivým pracovištím Krajských hygienických stanic, abychom pomohli definovat seznam relevantních pesticidních látek, které se mohou vyskytovat v dané oblasti a jsou tak potenciálními kontaminanty vody.

Naše pracoviště již validovalo a akreditovalo jeden z nejširších rozsahů pesticidů v České republice a nadále vyvíjíme metody pro stanovení pesticidů a jejich metabolitů.

V oblasti stanovení pesticidů nabízíme producentům a distributorům pitných vod: 

  • Výstupy analýzy rizik ve formě seznamu relevantních pesticidních látek a jejich metabolitů
  • Vývoj metodik, zavedení relevantních pesticidů a metabolitů, jejich validaci a akreditaci
  • Stanovení pesticidů a jejich relevantních metabolitů pro danou oblast
  • Konzultace při jednání s Krajskou hygienickou stanicí
  • Poskytnutí vzorkovnic
  • Zajištění odběrů vzorků
  • Konzultace výsledků

Více o stanovení pesticidů naleznete na našich webových stránkách zde: http://alsglobal.cz/premiove-analyzy/pesticidy

V současné době jsme do našich laboratoří zakoupili a instalovali 2 moderní přístroje.  Nový LC-MS/MS systém - jedná se o Waters Aquity UPLC/Xevo TQ-S a další GC/QQQ systém Agilent 7890B/7000D.

Oba přístroje budou po zavedení do rutinního provozu využity ke stanovení ultrastopových koncentrací pesticidů a léčiv ve vzorcích ze životního prostředí. 

Máte-li požadavek na stanovení pesticidů, konzultaci v oblasti kvality vod či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.