Aktuálně

Rozšíření odborné způsobilosti v oblasti VHO (podle vyhlášky č. 376/2001 Sb.)

17.12.2014

Naše laboratoře ALS Czech Republic získaly v tomto roce pověření Ministerstva životního prostředí pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zároveň jsme i držiteli certifikátu „Vzorkař, hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů“ vydaného Českou inspekcí pro jakost. Tímto krokem pokračujeme v rozšiřování a vylepšování našich služeb v oblasti hodnocení nebezpečných odpadů.