Aktuálně

Rumunská laboratoř ALS prošla úspěšným auditem

17.9.2020

S potěšením oznamujeme, že jsme úspěšně prošli certifikačním auditem a získali certifikát dle mezinárodních podnikových standardů v oblasti bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a kvality. 

Certifikační audit byl zaměřen na normy ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 je mezinárodní uznávaná norma pro Systémy řízení kvality (QMS). Je to nejrozšířenější používaná norma na světě.

 

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001:2018) poskytují silný a účinný soubor procesů pro zlepšení bezpečnosti práce v globálních dodavatelských řetězcích. Od zavedení očekáváme, že s jeho pomocí dojde ke snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

ISO 14001 je norma systému managementu, která specifikuje požadavky na formulování a údržbu systému EMS. Bude pomáhat kontrolovat naše environmentální aspekty, snížit dopady a zajistit soulad s právními předpisy.

Certifikáty ke stažení zde