Aktuálně

Slavnostní poklepání na základní kámen nové budovy laboratoří v Pardubicích

21.12.2023

Dne 12. prosince 2023 byla v Pardubicích výstavba nové laboratoře zahájena významným symbolickým aktem – poklepáním na základní kámen.

Tato událost představuje klíčový milník v rozvoji našich pardubických laboratoří a je strategickým krokem směrem k jejich modernizaci, plánovaným inovacím, zlepšení pracovního komfortu a bezpečnosti práce našich zaměstnanců.

Současné prostory pardubických laboratoří již zcela nedostačují rostoucímu počtu zpracovávaných vzorků. Nová budova s celkovou užitnou plochou 2400 m2 tak bude nadále schopna efektivně a flexibilně reagovat na potřeby kapacitního růstu. Hrubá stavba má být dokončena do podzimu 2024, úplné dokončení stavebních prací a instalací technologií do června 2025 a samotné stěhování laboratoří je plánováno na léto 2025.

Slavnostního odpoledne se zúčastnili manažeři ALS Czech Republic, s.r.o. se zaměstnanci pardubické laboratoře, dále zástupci společnosti APRIS PRO, s. r. o., která zajišťovala inženýring, projektovou činnost a výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací, a samozřejmě zástupci sdružení zastoupené stavební firmou Chládek & Tintěra, a. s. (člen skupiny Enteria) a společností BLOCK CRS a.s., které jako generální dodavatel zajistí kvalitní výstavbu splňující veškeré bezpečnostní a technologické standardy.

Bezpečnost práce, kvalita, inovace a udržitelnost představují klíčové pilíře a témata společnosti ALS. Výstavbu nových laboratoří v Pardubicích tak vnímáme jako investici do budoucnosti a rozvoje našich odborných služeb.