Aktuálně

Společnost ALS Czech Republic vystoupí na konferenci Recycling 2017

6.4.2017

V hotelu Santon v Brně se dnes, 6-7. dubna 2017, koná konference Recycling 2017. V rámci tohoto setkání řeší zástupci firem, výzkumných pracovišť a také státních institucí zabývajících se řešením problémů souvisejících s recyklací inertních stavebních a demoličních odpadů, problematiku recyklace těchto materiálů a jejich opětovné využití. Naše společnost ALS Czech Republic byla vyzvána pořádající Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, aby jako jedna z nejvýznamnějších analytických laboratoří v České republice přispěla k programu tohoto setkání. Tento zájem nás potěšil a připravili jsme příspěvek na téma Vlastnosti stavebních a demoličních odpadů a recyklátů z nich vyrobených z hlediska laboratorních výsledků. 

Díky našim širokým zkušenostem na poli rozborů odpadů a široké databázi výsledků analýz provedených dle příslušné legislativy, zejména vyhlášky 294/2005 v platném znění rádi seznámíme odbornou veřejnost se statistickými daty za jednotlivé druhy stavebních odpadů, které zpracováváme a jejich porovnáním s platnými legislativními limity. Součástí přednášky budou i úskalí, jež přináší vzorkování velkých celků materiálů. Samozřejmě se v rámci prezentace nevyhneme ani legislativním požadavkům na materiály a jejich reálným uplatňováním z pohledu každodenní praxe analytické laboratoře a typickým otázkám, kterým čelí provozovatelé recyklačních linek, stavební firmy a další původci odpadu.

Velmi se těšíme na panelovou diskusi se zástupci státní správy z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního zdravotního ústavu a České inspekce životního prostředí ohledně co nejoptimálnějšího nastavení podmínek pro využívání recyklovaných stavebních odpadů jakožto plnohodnotných surovin při současné efektivní a dostatečné kontrole jejich vlastností,  a vlastností výrobků z nich vyprodukovaných z hlediska vlivu na životní prostředí. Doufáme, že společným výstupem bude konstruktivní závěr vedoucí k jasným pravidlům způsobu prokazování nezávadnosti odpadů a recyklátů pro životní prostředí a to od odběru vzorků až po platné legislativní limity pro jednotlivé materiály.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně.