Aktuálně

Společnost ALS prezentovala na konferenci Recycling 2017

11.4.2017

hotelu Santon v Brně se 6-7. dubna 2017 konala konference Recycling 2017. V rámci tohoto setkání byly řešeno široké spektrum problematiky zpracování recyklovaných stavebních demoličních odpadů jakožto suroviny pro stavební materiály a další využití.

Naše společnost ALS Czech Republic byla vyzvána pořádající Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, aby jako jedna z nejvýznamnějších analytických laboratoří v České republice přispěla k programu tohoto setkání.

Naše prezentace se věnovala využívání odpadu z hlediska vlivu na životní prostředí. V této části jsme zúročili naše dlouhodobé praktické zkušenosti na poli rozborů odpadů, prezentovali jsme statistická data za jednotlivé druhy stavebních odpadů z hlediska plnění legislativních požadavků, zejména vyhlášky 294/2005 v platném znění. Nevyhnuli jsme se ani úskalím, jež přináší vzorkování velkých celků materiálů. Samozřejmě jsme v rámci prezentace sdělili své zkušenosti s reálným uplatňováním legislativních požadavků z pohledu každodenní praxe analytické laboratoře a typické otázky, kterým čelí provozovatelé recyklačních linek, stavební firmy a další původci odpadů, ze kterých recyklační střediska. Naše přednáška byla přijata velmi vstřícně a vedla i k navázání nových kontaktů s účastníky konference.

Dalším okruhem témat byl technický a technologický vývoj ve zpracování různých druhů recyklátů pro výrobu stavebních materiálů a finálních stavebních výrobků.

Po skončení přednáškového bloku proběhla panelová diskuse účastníků za účasti zástupců státní správy z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního zdravotního ústavu a České inspekce životního prostředí ohledně požadavků provozovatelů recyklačních firem a zejména legislativním rámci v jakém v ČR musí působit. Byl také představen výhled legislativy na nejbližší období, která by měla přispět ke zvýšení využívání stavebních a demoličních odpadů jakožto plnohodnotných surovin pro další výrobu při současné efektivní a dostatečné kontrole jejich vlastností a vlastností výrobků z nich vyprodukovaných z hlediska vlivu na životní prostředí. 

Doufáme, že společným výstupem bude konstruktivní závěr vedoucí k jasným pravidlům způsobu prokazování nezávadnosti odpadů a recyklátů pro životní prostředí a to od odběru vzorků až po platné legislativní limity pro jednotlivé materiály.

V případě zájmu o další informace či služby v oblasti rozborů odpadů nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.