Aktuálně

Společnost ALS se účastní konference OVZDUŠÍ 2017

10.4.2017

Specialisté z laboratoří ALS Czech Republic se ode dneška 10.4 do středy 12. dubna 2017 účastní konference OVZDUŠÍ 2017. Jedná se již o třináctý ročník česko - slovenské konference věnované problematice ochrany ovzduší, jež se koná v brněnském hotelu Santon.

Jedním z tematických bloků řešených témat jsou také metody stanovení a problematika monitoringu znečištění ovzduší.

Příspěvek odborníků ze společnosti ALS Czech Republic popisuje metodu pro stanovení těkavých látek v ovzduší pomocí adsorpce na pevný sorbent, následné termální desorpce (TD) a analýzy na plynovém chromatografu s hmotnostním detektorem (GC-MS).

Vyvinutá metoda je validovaná a akreditovaná ČIA, vychází z metody US EPA TO-17 a normy ČSN ISO EN 16017-1.

Techniku termální desorpce lze s výhodou využít pro:

•          Monitoring venkovního a pracovního prostředí

•          Analýzy půdního vzduchu

•          Sledování zbytkových těkavých látek vylučovaných z produktů a materiálů

•          Tvorbu aroma profilů jídel a nápojů

•          Analýzu dechu pro diagnostiku onemocnění.

 

Výhody termální desorpce:

•          Vhodná alternativa klasické metody využívající pro stanovení těkavých látek jejich sorpci na sorbent s následným uvolněním sirouhlíkem (CS2 extrakce) a analýzu sirouhlíkového extraktu GC-MS

•          Vyšší citlivost - poskytuje až tisíckrát nižší limity kvantifikace v porovnání s CS2 extrakcí (řádově jednotky ng/trubička).

•          Sorbenty pro TD jsou většinou hydrofobní, aktivní uhlí pro CS2 extrakci je hydrofilní – přítomnost vody redukuje výtěžnost CS2 extrakce až na 20% - 30%

•          Vyšší účinnost extrakce a lepší reprodukovatelnost.

•          Omezení používání sirouhlíku - toxická, hořlavá, silně zapáchající látka

 

Metoda vyvinutá v laboratořích ALS Czech Republic je schopna stanovení širokého rozsahu těkavých látek ve vzorcích vzduchu, celkem se jedná o 55 analytů o širokém rozsahu těkavosti od Chlormetanu až po 1.2.3-Trichlorbenzen.

Sorpční trubička obsahuje multisorbent skládající se ze sorbentů TENAX TA, Carbograph1TD, Carboxen 1003, které díky svým vlastnostem pokrývají celé spektrum látek od těch nejtěkavějších až po méně těkavé (C2-C30). Byly dosaženy nízké meze stanovitelnosti od 0.6 do 13.5 ng/vzorek, čili cca 100x nižší než limity u metody CS2 extrakce. Metoda navíc poskytuje velmi dobrou opakovatelnost, relativní standardní odchylka se pohybuje od 1.6 % do 9 %.

Pevně věříme, že náš příspěvek zaujme publikum konference a přispěje k větší informovanosti o této speciální metodě, která je již v některých zemích vyžadována normami či legislativou pro stanovování látek znečišťujících ovzduší. 

V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené metodice či poptávce jiných laboratorních analýz nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.