Aktuálně

Spolupráce ALS CZ s TAČR na projektu EPSILON

31.10.2022

Přítomnost pesticidů ve vodě a půdě trápí nejen evropské ekology. Používání těchto látek v podobě postřiků sice může zvýšit zemědělskou produkci, ve vysoké koncentraci však představují hrozbu nejen pro rozmanitost přírodních ekosystémů, ale také pro člověka.

Čeští výzkumníci už jsou v jejich odstranění o krok dál. Našli totiž bakterie a kvasinky, které rozkládají pesticidy a další škodlivé látky rozptýlené v přírodě. Praktické využití budou mít například v reaktoru, který čistí vodu a odstraňuje z ní řadu těchto nebezpečných látek. Na výzkumném projektu, který finančně podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) z Programu EPSILON, se podíleli experti z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. a firmy EPS biotechnology, s.r.o.

„Mnohde je znečištění tak velké, že některé pesticidy a jejich metabolity, překračují v půdě nebo vodě maximálně přípustné zákonné limity “, jak říká Petr Konvalinka, předseda TA ČR. „Cíleně jsme získali mikroorganismy, dva druhy bakterií a dva druhy kvasinek, využitelné pro dekontaminaci od cizích biologických látek, především perzistentních pesticidů“ uvedl Tomáš Erban, hlavní řešitel projektu a vedoucí výzkumný pracovník z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Součástí výsledků využitelných v praxi jsou vylepšené analytické postupy a také ověřená technologie na odstraňování pesticidů a metabolitů z vod a navržené metody detekce chloracetanilidových pesticidů včetně metabolitů v půdním prostředí.

Díky realizaci projektu rozšíří ALS Czech Republic, s.r.o. oblast nabízených služeb o nově vytvořené analytické metody pro stanovení perzistentních pesticidních látek v různých složkách životního prostředí, tedy ve vodě a v zemině. Další účastník projektu využije novou technologii v úpravnách pitných vod a při dekontaminaci území znečištěných pesticidními látkami. Vyvinuté metodické postupy lze v budoucnu uplatnit při cíleném hledání mikroorganismů dekontaminujících i jiné pesticidy a perzistentní látky v prostředí.