Aktuálně

Stanovení azbestu ve stavebních materiálech a v ovzduší

30.6.2017

ALS Czech Republic investuje do moderního elektronového mikroskopu a rozšiřuje tak portfolio svých služeb v oblasti monitoringu ovzduší, pracovního prostředí, stavebních a jiných materiálů.

V laboratořích ALS si uvědomujeme, že jen díky investicím do nejmodernějších přístrojů jsme schopni zákazníkům poskytovat vysoký standard našich služeb. Je nám proto velkým potěšením představit nejnovější přírůstek do vybavení našich analytických laboratoří. Jedná se o skenovací elektronový mikroskop VEGA 3 firmy TESCAN, vybavený energiově disperzním (EDS) detektorem firmy Oxford.

ALS Czech Republic s.r.o. tak dále zkvalitňuje a rozšiřuje služby věnované problematice stanovení azbestu, které se věnujeme již přes devět let. Původní metoda optické mikroskopie má ovšem v určitých oblastech své limity, které elektronová mikroskopie překonává.

 

Skenovací elektronový mikroskop pro stanovení azbestu

Jednou z těchto oblastí jsou analýzy specifických materiálů s velmi malým obsahem azbestu, který může být pod hranicí viditelnosti optického mikroskopu. Díky řádově většímu zvětšení nebudou tyto materiály pro elektronový mikroskop žádný problém.

Vybavení elektronovým mikroskopem nám dále umožní analýzy azbestu v ovzduší. Současná legislativa uvádí limit 1000 azbestových a minerálních vláken na m3. Rozvojem nových technologií je dnes vyvíjen tlak na to, aby z výsledků analýz bylo navíc patrné, kolik vláken je pozitivně azbestových. Optická mikroskopie toto z principu neumožňuje, zatímco námi instalovaný elektronový mikroskop k určení typu vlákna využívá zmíněný EDS detektor, který o každém vlákně poskytne jeho prvkové složení a tím je umožněna identifikace vláken a stanovení počtu azbestových vláken v ovzduší.

Skenovací elektronový mikroskop pro stanovení složení látek

Navíc, vzhledem k tomu, že tento typ mikroskopu je vhodný pro pozorování a analýzu povrchů materiálů, je s pomocí EDS detektoru možné určit semi-kvantitativně prvkové složení pozorovaného vzorku nebo částice. Tento postup je velmi vhodný například pro odhad složení neznámých nárůstů na povrchu potrubí, zařízení, teplosměnných plochách, výměnících či složení nerozpustných materiálů v roztocích i při jejich velmi malém množství.

V neposlední řadě se těšíme, že díky této konkrétní sestavě mikroskopu a detektoru budeme moci vyhovět i nejnáročnějším požadavkům našich zákazníků z oblasti detekce vláken v ovzduší včetně azbestu.

Máte-li požadavek na stanovení azbestu či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.