Aktuálně

Stanovení bakteriálních endotoxinů

3.11.2021

Endotoxiny jsou termostabilní lipopolysacharidové komplexy vyskytující se v buněčné stěně (BS) bakteriální buňky, především u G- bakterií, které se uvolňují při narušení bunečné stěny.

K detekci a kvantitativnímu stanovení endotoxinů používá naše laboratoř ALS LimulusAmebocyte lysate(LAL)- vodný extrakt krevních buněk (amebocytů) z mořského živočicha ostrorepa amerického(Limulus polyphemus).

Stanovení endotoxinů provádíme ve vodách lékopisné kvality (Aqua dialysis, Aqua purificata, Water for injection), v léčivých přípravcích, ve vstupních surovinách pro výrobu léčivých přípravků ve farmaceutických produktech.

K měření endotoxinů naše laboratoř ALS používá turbidimetrickou kinetickou metodu, což je fotometrická metoda založena na tvorbě zákalu, který vzniká přidáním lyzátu z amebocytů k měřenému vzorku obsahující endotoxiny.