Aktuálně

Stanovení mykotoxinů

12.8.2020

ALS Czech Republic poskytuje akreditované zkoušky obsahu mykotoxinů v různých potravinářských komoditách, surovinách pro potravinářský průmysl, zemědělských plodinách a krmivech. Nejčastější analyzované potraviny jsou obiloviny, sušené plody, ořechy, koření, kakao.

Pro tato měření jsme vybaveni nejmodernější HPLC technikou (HPLC s fluorescenční nebo spektrofotometrickou detekcí) a pracujeme v souladu s evropskými nařízeními pro analytická měření mykotoxinů. 

Mykotoxiny jsou sekundární metabolity produkované některými kmeny plísní. Existuje více než 350 druhů toxinogenních plísní, z nichž řada produkuje více než jeden mykotoxin. Hlavními producenty mykotoxinů jsou plísně rodů Aspergillus, Penicillium a Fusarium. Protože byl prokázán poškozující účinek na zdraví člověka i zvířat, zejména pak na játra a ledviny, ale i karcinogenní účinek, jsou mykotoxiny sledovány a jejich množství regulována legislativou.

Obsah mykotoxinů v jednotlivých druzích potravin je regulován Nařízením Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1126/2007, č. 565/2008 a č. 629/2008.    

Stanovení Aflatoxinu B1 v krmivech je zahrnuto do certifikace GMP+.

Poskytujeme akreditované stanovení parametrů v legislativních limitech

            

 

 

 

 

 

 

 

V případě dotazů kontaktujte náš klientský servis na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.

Leták Stanovení mykotoxinů ke stažení